Inschrijving springkasteel wedstrijd 30-06-2019

Gelieve de velden in te vullen en nadien op de knop "Inschrijven" te klikken.
Ploeg info
Groepsnaam:
Naam deelnemer 1:
Naam deelnemer 2:
Naam deelnemer 3:
Naam deelnemer 4:
Naam deelnemer 5:
Naam deelnemer 6:
Email verantwoordelijke:
GSM verantwoordelijke:
Leeftijdscategorie
4,5,6de leerjaar + 1ste middelbaar
2,3,4de middelbaar
Volwassenen
Gezin
Lid Bond van grote en jonge gezinnen?
Ja, lidnummer:
Nee
Totaal bedrag te betalen:
Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE85 0689 3292 4506
met mededeling: Inschrijving springkasteel wedstrijd Naam ploeg
Inschrijving is enkel geldig na betaling!